Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T16:26:34+02:00
(a-b)²= kwadrat różnicy liczb a i b
a+b²= suma liczby a i kwadratu liczby b
3(a+b)= iloczyn liczby 3 i sumy liczby a i b
√×+y= suma liczb pierwiastek z liczby x i liczby y
3(×-2b)= iloczyn liczby 3 i różnicy liczb x i iloczynu liczb 2 i b
×÷2b= iloraz liczby x i iloczynu liczb 2 i b
7+yz= suma liczby 7 i iloczynu liczb y i z
1 5 1