Proszę o pomoc w tych zadaniach, nie rozumiem tego zupełnie.

1. Dopasuj polówki zdań
1)Natężenie prądu płynącego przez przewodnik...
2)Wartość oporu jest wprost proporcjonalna do...
3)Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa...
4)Opór danego opornika...

a)długości przewodnika i odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju przewodnika
b)jest wprost proporcjonalna do napięcia między końcami tego przewodnika
c)jest wielkością stała
d)sumie natężeń prądów z niego wypływających.

2.Zamień jednostki
1kV-....V
1kWh-...MJ
1mOm-... Om
1MW-....W

3.Ile zwojów musi być na wtórnym uzwojeniu transformatora, aby z napięcia 230V uzyskać 24V, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym jest 1100 zwojów?

4. Do pierwotnego uzwojenia transformatora o 360 zwojach podłączono bateryjkę o napięciu 4,5V Wtórne uzwojenie ma 1440 zwojów. Napięcie uzyskane na wtórnym uzwojeniu wynosi?
_____________________________________
Wiem, że dużo i mało pkt, ale proszę o pomoc! Potrzebuję wszystkie obliczenia itp, najlepiej na dziś!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:05:17+02:00
1. Dopasuj polówki zdań
1)Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalna do napięcia między końcami tego przewodnika
2)Wartość oporu jest wprost proporcjonalna do długości przewodnika i odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju przewodnika
3)Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających.
4)Opór danego opornika jest wielkością stała.
2.Zamień jednostki
1kV-1000V
1kWh-3.60 MJ
1mOm-0,001 Om
1MW-1000000W
zadanie 3.
Uw/Up=nw/np
nw=Uw*np / Up=230V*1100 / 24V=10542

4. Do pierwotnego uzwojenia transformatora o 360 zwojach podłączono bateryjkę o napięciu 4,5V Wtórne uzwojenie ma 1440 zwojów. Napięcie uzyskane na wtórnym uzwojeniu wynosi?

ODP
18V
2010-04-14T16:09:12+02:00
Zadanie 1.
1b
2a
3d
4c
zadanie 2.
1kV-1000V
1kWh-3,6MJ
1mOm-0,001 Om
1MW-1000000W
zadanie 3.
Uw/Up=nw/np
nw=Uw*np/Up=230V*1100/24V=10542 zwojów
zadanie 4.
wzór ten sam co w poprzednim zadaniu
Uw=1440*4,5/360=18,12