Odpowiedzi

2010-04-14T15:46:09+02:00
Bo jest w nim:
-wiele parków narodowych
-rośnie dużo żadkich roślin
2 3 2
2010-04-14T15:48:36+02:00
Jest wiel parków narodowych. Są mazurskie jeziora. Jest kilka pasm górskich. W górach są też ciekawe doliny, a także jeziora jak np. Morskie oko. Na terenie Polski znajduje się wiele unikalnych roślin, które są pod ochroną, a także zanikające gatunki zwierząt.
1 5 1
2010-04-14T15:58:08+02:00
Polska jest atrakcyjna przyrodniczo, gdyż leży ona na różnych wiekowo regionach geologicznych. Jej obszar należy do kilku dużych jednostek tektonicznych: platformy prekambryjskiej obejmującej tereny wschodnie i północno wschodnie kraju, platformy paleozoicznej obejmującej środkową i zachodnią część kraju, łańcuchów kaledońskich i hercyńskich: Sudetów, Gór Świętokrzyskich, oraz łańcuchów alpejskich: Tatr, Pienin, Karpat i zapadliska przed karpackiego. Polska posiada wiele złóż surowców mineralnych, zajmując wysokie miejsce w świecie pod względem zasobów węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz siarki, soli kamiennej i surowców budowlanych. Posiadamy liczne, znane na cały świat Parki Narodowe. Niektóre z nich konkurują o prestiżowe miejsca na liście Naturalnych Cudów Świata. Dzięki temu państwo zarabia na turystyce. Polska nie należy do jakoś szczególnie rozwiniętych państw, dzięki czemu zyskuje nasza przyroda. Występują u nas praktycznie każde warunki atmosferyczne, posiadamy dostęp do gór, jak i do morza, nawet pustynie mamy ;) Co prawda małą, ale jak na ten klimat całkiem pokaźną. Polska nie jest narażona na klęski żywiołowe typu: tsunami, trzęsienia ziemii, wybuchy wulkanów itp. To wszystko czyni z naszego kraju, miejsce atrakcyjne przyrodniczo.
2 5 2