Zadanie 1

Wyraź podane objętości we wskazanej jednostce :

a) Wyrazić w metrach sześciennych
- 2km3
- 6500dm3
- 500000cm3

b) Wyrazić w litrach
- 0,07hl
- 1200ml
- 5ml

c) Wyrazić w cl
- 30l
- 0,75l
- 100ml
- 0,1hl


Zadanie 2

Zastąp kwadraciki odpowiednimi liczbami :
a) 20ml = .... cm3
b) 500ml = .... dm3
c) 0,6m3 = .... L
d) 3000l = .... m3
e) 0,6hl = .... dm3
f) 200hl = .... m3

2

Odpowiedzi

2010-04-14T15:54:33+02:00
A)
2km3-
6500dm3-
500000cm3-0.5m3
b)0.75l- 750ml
1200ml- 1,2l
2010-04-14T15:55:06+02:00

a) Wyrazić w metrach sześciennych
- 2km3 = 2000000000 m³ = 2 mld m³
- 6500dm3 = 6,5 m³
- 500000cm3 = 0,5 m³

b) Wyrazić w litrach
- 0,07hl = 7l
- 1200ml = 1,2l
- 5ml = 0,005l

c) Wyrazić w cl
- 30l = 3000 cl = 3 tys. cl
- 0,75l = 75 cl
- 100ml = 10 cl
- 0,1hl = 10l = 1000 cl = 1 tys. cl


Zadanie 2

Zastąp kwadraciki odpowiednimi liczbami :
a) 20ml = 20 cm3
b) 500ml = 0,5 dm3
c) 0,6m3 = 600 L
d) 3000l = 3 m3
e) 0,6hl = 60 dm3
f) 200hl = 20 m3