Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:11:40+02:00
V- objętość graniastosłupa
V1- objętość większego graniastosłupa
V2- objętość mniejszego
a-krawędź podstawy większego
a1-krawędź podstawy mniejszego
H-wysokość graniastosłupa

a) a=10
a1=4
H=4
V1=10²*4=400cm³
V2=4²*4=16*4=64cm³
V=V1-V2=400-64=336cm³

b) a=12
a1=4
H=4
V1=(a²*√3)/4*H=144√3/4*4=144√3cm³
V2=(a²*√3)/4*H=16√3/4*4=16√3cm³
V=V1-V2=144√3-16√3=128√3cm³

c) a=8
a1=4
H=4
V1=(3a²√3)/2*H=(3*64√3)/2*4=192√3*2=384√3cm³
V2=(3a²√3)/2*H=(3*16√3)/2*4=48√3*2=96√3cm³
V=V1-V2=384√3-96√3=288√3cm³

343 4 343