Rozwiąż zadania :

1. Sznurek o długości 45 cm rozcięto w stosunku 1:3:5. Najdłuższa cześc ma długośc ?
2. Kąt środkowy dzieli okrąg na dwa łuki, których stosunek długości wynosi 4:11. Miara kąta opartego na mniejszym łuku jest równa?
3.Dwa boki trójkąta różnią się o 20 cm, a stosunek ich długości wynosi 7:12. Krótszy bok ma długośc?
4. Jeżeli a:b=c:d i a=6 cm, b=7cm,c=15cm, to d równa się?
5. W ciągu 12 sekund koło roweru wykonało 40 obrotów. Na wykonanie 70 obrotów ile sekund potrzeba?
6. Stosunek 3 godzin 20 minut:15 minut jest równy?

2

Odpowiedzi

2010-04-14T15:53:44+02:00
1.

45:9=5
5*5=25-najdłuższa część

5.

40-12
70-x

40x=70*12
40x=840/:40
x=21
2010-04-14T15:55:57+02:00
1. x+3x+5x=45
9x=45
x=5
odp. 5 x 5 najdluzszy ma 25 cm

2. 4x+11x=360
15x=360
x=24

odp. 96 stopni

4. 6:7=15:d
6d=7*15
6d=105
d=17,5

5. 12 sekund= 40 obrotów
x sekund= 70 obrotów

x= 12*70/40
x= 21 sekund

6. 3 godziny 20 minut : 15 minut

3*60 minut +20 minut : 15 minut
200 minut:15 minut

ten stosunek to 200:15