Proszę o przetłumaczenie e-maila!!
Ważne, na jutro!!


Hi Mark!
Work is a nightmare! After my first day, I thought I was going to manage but the second and the third day were awful.
First, I was late for work because there was too much traffic and the bus didn't come on time. My boss was angry when I got there ant there were already a lot of customers in the restaurant waiting for their food. Most of them were German and I am the only one who speaks a little German, so I had to run from table to table all day long. And then this really rude couple came in and they complained about everything. I was too slow, the food was awful and cold, the beer was to warm and the table was dirty. Finally, I just went to the bathroom and cried. And yesterday it was the French tourists. Just imagine the nightmare: we don't speak any french and they speak only French. They got all the wrong dishes and I can tell you - they were about in.
Kamila

3

Odpowiedzi

2010-04-14T15:58:05+02:00
Mark Hi!
Pracy to koszmar! Po moim pierwszym dniu, myślałem, że jadę do zarządzania, ale drugi i trzeci dzień był okropny.
Po pierwsze, byłem pod koniec pracy, ponieważ nie było zbyt dużo ruchu i autobus nie przyszedł na czas. Mój szef był wściekły, kiedy mam tam ant było już dużo klientów w restauracji czekają na ...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:02:36+02:00
Cześć Mark !
Praca to koszmar! Po moim pierwszym dniu, myślałam, że jadę do zarządzania, ale drugi i trzeci dzień był okropny.
Po pierwsze, byłam pod koniec pracy, ponieważ nie było zbyt dużo ruchu i autobus nie przyszedł na czas. Mój szef był wściekły, kiedy już dużo klientów w restauracji czekało na jedzenie. Większość z nich to Niemcy, a ja jestem jedyna, który mówi trochę po niemiecku, więc musiałam biegać od stolika do stolika przez cały dzień. I wtedy to naprawdę niegrzeczna para weszła i nie narzekał na wszystko. Byłam zbyt wolna, jedzenie było okropne i zimne, piwo było ciepłe i stół był brudny. Wreszcie, po prostu poszłam do łazienki i płakałam. I wczoraj byli turyści francuscy. Wystarczy wyobrazić sobie koszmar: nie mówię po francusku, a oni mówią tylko po francusku. Ale wszystkie naczynia i tak mogę powiedzieć - były całe
Kamila
2010-04-14T16:29:43+02:00
Cześć Marek! Praca jest koszmarem! Po moim pierwszym dniu, pomyślałem, że zamierzam zarządzać ale sekunda i trzeci dzień były okropne. Najpierw, spóźniłem się do pracy ponieważ tam był zbytem duży ruch i autobusem nie przyjść na czas. Mój szef był zły gdy dostałem tam mrówka tam były już wieloma klientami w restauracji czekającej na ich jedzenie. Większość z nich była niemiecka i jestem jedynym, który mówi w języku trochę niemieckiego więc musiałem biec od stołu do stołu cały boży dzień. A następnie ta naprawdę niegrzeczna para weszła i poskarżyli się na wszystko. Byłem zbyt wolny, jedzenie było okropne i zimne, piwo miało podgrzać się i stół był nieprzyzwoity. W końcu, właśnie poszedłem do ubikacji i zapłakałem. I wczoraj to byli francuscy turyści. Właśnie wyobrażać sobie koszmar: nie mówimy żadnego french i oni mówią w języku jedynym francuskim. Mieli wszystkie błędne potrawy i mogę mówić ci - byli około w. Kamila