Odpowiedzi

2010-04-14T16:01:41+02:00
Zalety:
-dobre zaopatrzenie sklepów
- elastyczność gospodarki
Wady:
- bezrobocie
-niezadowolenie społeczeńsytwa z niktórych czynników
2010-04-14T16:07:15+02:00
Pozytywne:
1. Podstawą jej funkcjonowania jest prywatna własność (środków produkcji, przedsiębiorstw itp.)
2. Wolność wyboru: •- w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych,
- rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
3. Prawo do kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych,
- posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych - swobodnego kształtowania ceny - do swobodnego przepływu kapitału
- do swobodnego przepływu siły roboczej- do swobodnego obrotu walutami i środkami produkcji,
4. Brak lub tylko minimalna ingerencja rządu w procesy gospodarcze.
5. Na rynku występuje wielu konsumentów, żaden z nich nie jest na tyle silny, by : wpływać na rynkową cenę produktu. Tak jak producenci, konsumenci należą do kategorii cenobiorców

negatywne:
1.wzrost cen produktów
2. Uniemożliwiał w praktyce jakąkolwiek demokrację, w tym rozwój różnych form
3.
System nie był zdolny do absorbowania innowacji.
4. Nie zapewniał prawidłowej alokacji zasobów gospodarczych, tzn. nie skłaniał do racjonalnego wykorzystania czynników wytwórczych i obniżki kosztów, a wręcz przeciwnie sprzyjał marnotrawstwu.
5.System hamował w sposób widoczny oddolna inicjatywę i kreatywne siły tkwiące w społeczeństwie.
2 5 2