Proszę o przetłumaczenie tych tekstów jak najszybciej:)
odwdzięcze się
plis na dziś to mam, daje wszystkie pkt jakie mam
Americans like people who smile and agree with them, but Australians are more interested in people who disagree with them. So sometimes Americans think Australians are rude and unfriendly, and Australians think polite, friendly Americans are boring! In Europe, it's friendly to smile at strangers, but in many Asian countries it isn't polite. And in Japan you must cover your mouth when you smile or laugh.
In Western cultures, young people and adults look each other in the eye during a conversation to show interest and trust, but in many Asian countries, it's rude to look people in the eye, especially a superior such as a teacher. In Britan and the United States it isn't polite to stare at strangers, but Indians often look long and thoughtfully at people they don't know.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T16:00:18+02:00
Amerykanie lubią ludzi, którzy uśmiechają się i zgadzają się z nimi natomiast Australijczycy wolą ludzi którzy się z nimi nie zgadzają. Więc czasami Amerykanie myślą że Australijczycy są niegrzeczni i nieprzyjacielscy, Australijczycy myślą że przyjaźni Amerykanie są nudni!W Europie, to przyjazny uśmiech na obcych, ale w wielu krajach azjatyckich nie jest uprzejmy. W Japonii należy zasłonić usta kiedy się uśmiechasz lub śmiech. W zachodniej kultury, młodzieży i dorosłych patrzeć sobie w oczy podczas rozmowy, aby pokazać zainteresowanie i zaufanie, ale w wielu krajach Azji, to nic rude szukać ludzi w oka, zwłaszcza wyższej, takich jak nauczyciel. W Britan i Stany Zjednoczone to niekulturalne patrzeć na obcych, ale Indianie często długo i starannie patrzą na ludzi, których nie wiem....