1.Podaj współrzędne punktu przecinającego wykres funkcji y=0,6x-1 z osią y
Jak ja to mam zrobić wymyśleć jakieś liczby proszę mi napisać rozw.
2.Czy to jest funkcja malejąca, rosnąca czy stała ?: y=-0,56x+200
3.Sporządz wykres funkcji y=-2+6 x to są rzeczywiste i sprawdz czy punkty o wspórzędnych a=(1,8) b=(3,0)c=(-1,8) należa do wykresu tej funkcji
za 1 odp. daje naj proszę pomóż mi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:24:23+02:00
Ad.1
Punkt przecięcia z osią y ma współrzędną x równą 0.
Więc pod x podstawiamy zero i wyjdzie:

y=0,6*0-1
y=-1

Odp.:Punkt ten ma współrzędne (0,-1)

Ad.2
Podstawiamy dowolne liczby pod x i sprawdzamy.

y=-0,56x+200

dla x=1

y=-0,56*1+200
y=199,44

dla x=2

y=-0,56*2+200
y=198,88

Zachodzi taka zależność
x1 < x2 =>y1 > y2
zatem funkcja jest malejąca

3. (Wykres w załączniku!)
punkt a (1,8)
punkt b (3,0)
punkt c (-1,8)

Podstawiamy do wzoru funkcji.

y=-2x+6
dla x=1 y=8
8=-2*1+6
8=4 sprzeczność,punkt a nie należy do wykresu funkcji

dla x=3 y=0
0=-2*3+6
0=0 punkt należy do wykresu funkcji

dla x=-1 y=8
8=-2*(-1)+6
8=8 punkt należy do wykresu funkcji