Zakwalifikuj poniższe zapisy słowne równań reakcji chemicznych do reakcji :
a) syntezy b) analizy c)wymiany.
cynk+siarka----->siarczek cynku
tlenek srebra----->tlen+srebro
tlenek węgla+tlen----->tlenek węgla
chlorek żelaza+ sód ---->chlorek sodu + sód
sód+chlor----->chlorek sodu
wodór + tlenek rtęci----> rtęć + tlenek wodoru

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:57:36+01:00
A) syntezy
cynk+siarka----->siarczek cynku
sód+chlor----->chlorek sodu
tlenek węgla+tlen----->tlenek węgla
b) analizy
tlenek srebra----->tlen+srebro
c)wymiany
chlorek żelaza+ sód ---->chlorek sodu + sód
wodór + tlenek rtęci----> rtęć + tlenek wodoru
118 4 118
2009-11-04T18:57:50+01:00
Cynk+siarka----->siarczek cynku syntezatlenek srebra----->tlen+srebro analiza

tlenek węgla+tlen----->tlenek węgla synteza

chlorek żelaza+ sód ---->chlorek sodu + sód wymianasód+chlor----->chlorek sodu synteza

wodór + tlenek rtęci----> rtęć + tlenek wodoru wymiana
51 3 51
2009-11-04T19:00:53+01:00
Syntezy
analizy
wymiany
wymiany
syntezy
wymiany
75 2 75