Odpowiedzi

2010-04-14T17:06:20+02:00
Trudno mówić o jakiejkolwiek religii bez elementu ofiary. Ofiara jest zewnętrznym aktem religii, przez który człowiek uznaje bezwzględną zwierzchność i wyższość Boga jako Pana i Stwórcy. Jest to wyraz głębokiego przeświadczenia, iż wszystko, co posiada, nawet samo istnienie jakim się cieszy, jest jałmużną od Najwyższego. Człowiek odkrywa, że powinien zanosić swojemu Stwórcy hołd chwały i dziękczynienia, który wyrażałby na zewnątrz całkowitą uległość wobec wszechmocnego Boga, Pana życia i śmierci.
2 1 2
2010-04-14T17:08:52+02:00
Dlatego, że Jezus oddał swoje życie za nas i powiedział ze zmartwychwstanie co miało być symbolem zycia wiecznego...
3 3 3