Mama nalała do czajnika elektrycznego litr(1 kg) wody o temp.20
woda została doprowadzona do temperatury wrzenia 100stopniC
po 4 minutach
a. oblicz o ile wzrosła energia wewnętrzna wody .zakładamy , że energia elektryczna jest w całości zamieniana w energię wewnętrzną . przyjmij że ciepło właściwe wody wynosi 4200
J/kg*C
b. oblicz moc grzałki czajnika
c.oblicz koszt prądu zużywanego przez ten czajnik w czasie 2 godz. pracy.koszt 1 KWh wynosi 0.2zł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:13:53+02:00
M = 1 kg
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = 100 C - 20 C = 80 C
cw = 4200 J/kg*C
t = 4 min = 4*60 s = 240 s
a. Q = ?
Q = m *cw *delta T
Q = 1 kg *4200 J/kg *C* 80 C
Q = 336 000 J
b.
W = Q (ilość ciepła pobranego = pracy prądu elektr.)
P = W/t
P = 336000 J/240 s
P = 1400 W = 1,4 kW
c.
t = 2 h
P = W/t
W = P*t ; płacimy za wykorzystaną pracę prądu
W = 1,4 kW *2h = 2,8 kWh

1 kWh = 0,2 zł
2,8 kWh = x
koszt: 2,8 kWh *0,2 zł = 0,56 zł