Kąt BAC jest kątem wpisanym w okrąg, opartym na średnicy BC. Cięciwa AB ma długość 15 cm. Do cięciwy AC należy punkt D, którego odległość od punktu B jest równa 17 cm, a od punktu C - 12 cm. Oblicz długość promienia okręgu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:04:17+02:00
Trójkąt BAD jest prostokątny, bo opiera się na średnicy, można więc obliczyć długość boku |AD|.

|AD|² + |AB|² = |BD|²
|AD|² + 15² = 17²
|AD|² = 289 - 225
|AD|² = 64
|AD| = 8

Znając długość boku |AD| możemy obliczyć długość boku |AC|.
|AD| + |DC| = 20


|AB|² + |AC|² = |BC|²
15² + 20² = |BC|²
225 + 400 = |BC|²
625 = |BC|²
25 = |BC|

r = ½*d
½ * d = ½ * 25 = 12,5 [cm]

Odp. Promień wnosi 12,5 [cm].

Licze na najlepsze:).
5 3 5
2010-04-14T16:04:41+02:00

|AB| = 15 cm
|BD| = 17cm
|DC| = 12cm

Trójkąt BAD też jest trójkątem prostokątnym
z twierdzenia Pitagorasa
(|AD|)² = (|BD|)² - (|AB|)²
(|AD|)² = 17² - 15² = 289 - 225 = 64
|AD| = √64 = 8cm

Wracając do trójkąta ABC:
|AC| = |AD| + |DC|
|AC| = 8 + 12 = 20cm

z tw. Pitagorasa:
(|BC|)² = (|AB|)² +(|AC|)²
(|BC|)² = 15² + 20² = 225 + 400 = 625
|BC| = √625 = 25cm
odcinek BC jest średnicą tego okręgu
zatem:
r = 1/2* |BC|
r = 1/2 * 25 = 12,5cm
2 3 2