Odpowiedzi

2009-11-04T18:55:16+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:56:08+01:00
La rozwoju gospodarczego i późniejszej rewolucji przemysłowej w USA pierwszym czynnikiem było uzyskanie niepodległości. Wielka Brytania cała swoją politykę kolonialną podporządkowała interesom metropolii. to podporządkowanie tyczyło się także kolonii płn. amerykańskich. To podporządkowanie wyrażało się w:
- monopol handlu mieli nawigatorzy angielscy
- kolonie miały zakaz zakładania manufaktur
- koloniom nie wolno było także produkować wielu wyrobów, które były zastrzeżone dla Anglii. Kolonie były traktowane przez metropolie jako źródło surowców i rynek zbytu, źródło dochodów angielskich.
Konflikt narastał stopniowo i warto mieć na uwadze specyfikę ludności amerykańskiej. Kolonie te zamieszkiwali biali emigranci z Europy: Anglia, Skandynawia, Irlandia, Niemcy.
1 5 1