Wyjaśnij pojęcia:
głagolica -
cyrlica -
ruś kijowska -
Włodzimierz Wielki -
Stanisław Wielki -
Wyjaśnij datę:
955r. -

1. Wyjaśnij, w jaki sposób władca Państwa Wielkomorawskiego uzasadnił swoją prośbę o przysłanie misjonarzy.

Nie będzie wszystkie daje SPAM !!

1

Odpowiedzi

2012-07-11T09:38:54+02:00

głagolica - najstarsze pismo słowiańskie stworzone przez misjonarza-apostoła św. Konstantego zwanego Cyrylem.

 

cyrylica -  pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowańskich, większości południowosłowiańskich i innych. 


ruś kijowska - okres w historii Rusi trwający umownie od 862 do 1240 roku.


Włodzimierz Wielki - wielki książę kijowski z dynastii Rurykowiczów, święty Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego.


Stanisław Wielki - nie ma takiego gościa:)) może chodziło ci o stefana wielkiego

Stefan Wielki - znany również jako Stefan III Mołdawski, w starszych źródłach polskich Steczko – hospodar mołdawski z dynastii Muszatowiczów.


955r. - bitwa nad rzeką Lech


1. Władcą państwa wielkomorawskiego był książę Rościsław.W roku 863 zwrócił się do cesarza bizantyjskiego z prośba o przysłanie misjonarzy w celu zaprowadzenia w kraju chrześcijaństwa.Nie chciał on otrzymać chrztu z rąk Niemcow ponieważ w ten sposób uzależnil by się od sąsiadów.I w ten sposób na Morawy trafił Konstantyn zwany Cyrylem i Metody.

15 4 15