Odpowiedzi

2010-04-16T17:38:20+02:00
1 gdy strzelano do papieża to przeżył
2 przeżył drugą wojne światową
3 gdy podróżował nikt na niego nie napadał
4więcej rzeczy nie pamiętam
2 2 2
2010-04-16T17:43:20+02:00
Jan paweł II został wybrany na papieża. już wtedy widać było, cze bóg nad nim czuwa. nie jest to jedyny z aspektów, który za tym przemawia. wszyscy znają i doskonale pamiętają moment postrzelenia papieża. czynu tego dokonał profesjonalny morderca, jednak kula trafiła ok 2mm od miejsca, w któro ugodzenie grozi śmiercią. katolicy wierzą, że to maryja tak pokierowała kulę. wszystkie czyny, których dokonał nasz rodak są wspaniałe i godne podziwu. swój "wkład" miał w to zapewne Bóg, który od początku do końca życia papieża "obdarowywał" go swoją opatrznością.
2 3 2
2010-04-16T18:00:04+02:00
-możliwe, że jego ojca i jego samego Bóg uchronił od zarażenia się szkarlatyną od jego brata
-wybranie go na papieża, chociaż ktoś z takiego państw jak Polska miał na to nikłe szanse
-przeżycie zamachu (kula trafiła ok 2 mm od miejsca, gdzie rana byłaby śmiertelna. Powiedział po tym "jedna ręka strzelała, druga prowadziła kulę")
-przeżycie wielu zabiegów, np.: usunięcia nowotworu i tracheotomię
2 3 2