Odpowiedzi

2009-11-04T19:00:05+01:00
Byli jednymi z pierwszych którzy głosili wiarę chrześcijańska wśród ludzi.
2009-11-04T19:37:25+01:00
Ponieważ wyznawali naszą wiarę jako jedni z pierwszych
2009-11-04T20:03:57+01:00
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Jednak Pan rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy»? Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida. Oto słowo Boże.