A)Zaznacz cyfrę częsci setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiętnych (do pierwszego miejsca po przecinku):
a)3,44≈ d)0,0754≈ g)0,049≈
b)7,285≈ e)1,049≈ h)9,98≈
c)1,099≈ f)5,981≈
B) zaznacz odpowiednią cyfrę i zaokraglij.... do czesci SETNYCH
( DO DRUGIEGO miejsca po przecinku )
a) 3,792≈ d)0,0754≈
b)4,525≈ e)54,1124≈
c)3,796≈ f)0,00499≈

3

Odpowiedzi

2009-11-04T18:59:44+01:00
A)3,44≈ 3,4
d)0,0754≈0,1
g)0,049≈0
b)7,285≈ 7,3
e)1,049≈1
h)9,98≈10,0
c)1,099≈1,1
f)5,981≈6a) 3,792≈ 3,9
d)0,0754≈0,08
b)4,525≈ 4,53
e)54,1124≈54,11
c)3,796≈3,8
f)0,00499≈0
1 1 1
2009-11-04T19:00:10+01:00
A)3,44≈ 3,4
d)0,0754≈ 0,1
g)0,049≈ 0
b)7,285≈ 7,3
e)1,049≈ 1
h)9,98≈ 10,0
c)1,099≈ 1,1
f)5,981≈ 6,0

do drugiego
a) 3,792≈ 3,79
d)0,0754≈ 0,07
b) 4,525≈ 4,52
e)54,1124≈ 54,11
c)3,796≈ 3,80
f)0,00499≈ 0
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T19:01:58+01:00
Setna część = s


A)Zaznacz cyfrę częsci setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiętnych (do pierwszego miejsca po przecinku):
a)3,44≈3,4 s=4 d)0,0754≈0,1 s=7 g)0,049≈0 s=4
b)7,285≈7,9 s=8 e)1,049≈1 s=4 h)9,98≈10 s=8
c)1,099≈1,1 s=9 f)5,981≈6 s=8

B) zaznacz odpowiednią cyfrę i zaokraglij.... do czesci SETNYCH
( DO DRUGIEGO miejsca po przecinku )


a) 3,792≈3,79 d)0,0754≈0,08
b)4,525≈ 4,53 e)54,1124≈54,11
c)3,796≈3,8 f)0,00499≈ 0,00
3 3 3