1. Słynny polski oszczepnik Janusz Sidło rzucił oszczep na odległość 80m, nadając mu energię kinetyczną Ek. W czasie lotu jego energia:
a)Kinetyczna i potencjalna są stałe
b)Kinetyczna i potencjalna rosną
c)Podczas fazy wznoszenia energia kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie, zaś podczas opadania kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje
d)Podczas wznoszenia energia kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje, zaś podczas opadania kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie
2.Współczynnik tarcia krążka o masie 0,25kg o lód wynosi 0,1. Praca, jaką wykonuje siła tarcia na drodze 50m, jest równa:
a) O J
b) 12,5J
c) 125J
d) 1,25 J
3. Strzałę wypuszczono pionowo do góry. Gdy jej prędkości spadnie do połowy wartości początkowej, energia kinetyczna Ek i Ep będą spełniały związek:
a) Ep = 3Ek
b) Ep = 4Ek
c)Ep = Ek
d0 Ek=4Ep
4.Śmigłowiec o masie 11 ton wzniósł się pionowo na wysokość 25m w czasie 5s. Jeżeli leciał ruchem jednostajnym, to jego silniki wykonały pracę:
a) 2,75 MJ
b) 550kJ
c) 275 kJ
d) 825 kJ
5. Moc śmigłowca opisywanego w poprzednim zadaniu wynosi:
a) 165 kW
b) 550 kW
c) 110kW
d) 2,2kW

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:51:45+02:00
1.C
2.B
T=Fn*f
T=mgf
W=T*S
W=mgfS=0,25*10*0,1*50=12,5J

3.A

4.A
m=11t=11000kg
t=5s
h=25m

Na wysokości h helikopter nabierze energii potencjalnej która będzie równa wykonanej pracy

W=mgh
W=11'000*10*25=2,75MJ

5.B

P=W/t
P=2750000/5=550kW
1 5 1