1. Rozwiąż równania.

b)1-(2x+5)/3=4
c:-4(0,5x - 2)-4=2(-x+2)
d)2x(x-1)=2(x-1)(x+3)
2. Rozwiąż nierówności
a) -4(2x+1) wlr -(x+1)
b) 3(2-x) zw (4-2x)/3
c) (1-3x)/2-4 mlr (x+1)/5
d) -0,2x-2(1+0,4x) mlr -x

wlr- większe lub równe
zw- znak większości
mlr - mniejsze lub równe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:04:58+02:00
1 zadanie
b) 1-(2x+5)/3=4 /*3
1-(2x+5)=12
1-2x-5=12
-4-2x=12 /+4
-2x=16 /(-2)
x=-8
c) -4(0,5x-2)-4=2(-x+2)
-2x+8-4=-2x+4
-2x-4=-2x+4
0=0
d) 2x(x-1)=2(x-1)(x+3)
2x²-2x=2(x²+3x-x-3)
2x²-2x=2x²+6x-2x-6 /-2x²
-2x=4x-6 /-4x
-6x=-6 /(-6)
x=1
2 zadanie
a) -4(2x+1) wlr -(x+1)
-8x-4 wlr -x-1 /+x
-7x-4 wlr -1 /+4
-7x wlr 3 /(-7)
x mlr -³/₇
b) 3(2-x) zw (4-2x)/3
6-3x zw (4-2x)/3 /*3
18-9x zw 4-2x /+2x
18-7x zw 4 /-18
-7x zw -14 /(-7)
x zm 2 zm-znak mniejszości
c) (1-3x)/2-4 mlr (x+1)/5 /*10
(1-3x)*5-4 mlr (x+1)*2
5-15x-4 mlr 2x+2
-15x+1 mlr 2x+2 /-1
-15x mlr 2x-1 /-2x
-17x mlr -1 /(-17)
x wlr ¹/₁₇
d) -0,2x-2(1+0,4x) mlr -x
-0,2x-2-0,8x mlr -x
x-2 mlr -x /+x
2x-2 mlr 0 /+2
2x mlr 2 /2
x mlr 1