Osiemnastoosobowa grupa gimnazjalistów postanowiła zdobyć odznakę Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W grupie tej 44 i cztery dziewiąte % stanowiły dziewczęta. 70 % chłopców wyruszyło szlakiem czarnym, a pozostali uczniowie szlakiem niebieskim. Jaką część grupy wspinającej się szlakiem niebieskim stanowili chłopcy ? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:12:14+02:00
44 4/9% nad 100% = x nad 18

x= 44 4/9 * 18 nad 100 %
x= 8 dziewczyny
18-8 = 10 chlopcy
10=100%
70%=7 osób
100%-70%=30%
30%=3 osoby

Odp.: Szlakiem niebieskim szło 3 chłopców.