Odpowiedzi

2010-04-14T16:14:15+02:00
-działania na rzecz rozwoju nauki,kultury
-wspieranie materialne, pieniężne w organizowaniu oświaty
4 4 4
2010-04-14T16:15:57+02:00
-popieranie idei pokoju i bezpieczeństwa przez zacieśnianie współpracy między narodami w dziedzinie oświaty, kultury i sztuki.
-promowanie kultury pokoju i zrozumienia międzynarodowego poprzez edukację.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:19:32+02:00
UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w wymienionych dziedzinach oraz mobilizując społeczność międzynarodową dla wspólnych działań, realizuje cele polityki, którą nazwalibyśmy dzisiaj public diplomacy. Wychodząc z założenia, że pokój to nie tylko stan braku wojny, Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie.


Ps...Ty nie dajesz punktów ;D
3 5 3