Odpowiedzi

2009-11-04T19:03:21+01:00
kadrowa 2009.10.22 15:18
o długości stażu decyduje pracodawca, to on podaje we wniosku czas trwania stażu, od niego również zależy czy staż zostanie przedłużony. Oczywiście PUP musi podpisać z pracodawcą umowę. Staż może wynosić max 12 m-cy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tyt organizacji stażu, poza organizacją stanowiska pracy i dodatkowego wynagrodzenia dla osoby szkolącej np.kierownika,majstra itd. W twoim przypadku, moim zdaniem, pracodawca nie chce po prostu przedłużyć TOBIE stażu. Sorry.
2009-11-04T19:03:46+01:00
W lewym górnym rogu warto by dać swoje dane (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy). W prawym górnym rogu: Miasto, DD.MM.RRRR

Pośrodku wyróżnioną czcionką napis: Podanie

Poniżej należy umieścić treść: Uniżenie proszę o przedłużenie stażu w firmie Nazwa Firmy, ponieważ... i ... oraz... . Nie spełnienie uprzejmie wyżej przedstawionej prośby spowoduje następujące reperkusje: po 1) wysadzenie tut. Urzędu Pracy w powietrze, po 2) sabotowanie projektów stażowych i programu Pierwsza Praca tut. Urzędu, po 3) rozpoczęcie bliżej nieokreślonej działalności przestępczej przez piszącego podanie z powodu braku legalnych środków do życia i rozwoju zawodowego.

Poniżej podpis denata.

Wyrazy "Urząd Pracy" oraz "Urząd" zastąpić nazwą innej instytucji odpowiedzialnej staż, o ile taka występuje.