Dokończ zdania opisujące ważne fakty związane z romantyzmem.
A. Kompozytorzy romantyczni uważali, że muzyka powinna odzwierciedlać uczucia i nastroje, a najodpowiedniejszym instrumentem, za pomocą którego człowiek może najpełniej wyrażać swoje uczucia, jest........
B. W romantyźmie popularni byli wirtuozi, czyli......
C. Nowymi formami muzycznymi, które doskonale nadawały się do ilustrowania muzykę treści pozamuzycznych, były:
-.........
-.........
-..........
D. Piosenki i pieśni Stanisława Moniuszki pochodzące z jego słynnych Śpiewników domowych to zbiór................. przeznaczonych do................... . Utwory te były adresowane głównie do........................................... .
E. najbardziej znaną i najliczniejszą szkołą narodową była................ . Do tej sławnej grupy należeli:........................................ .
F. ........................, kompozytor i folkorysta, jako pierwszy w Europie opublikował wielotowe dzieło zapytułowane.............................. . W dzieke tym kompozytor zgromadził..................................... .

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:45:51+02:00
A fortepian
B osoby, które umiały popisać się swoimi umiejętnościami technicznymi
C poemat symfoniczny, miniatura instrumentalna, pieśń
D pieśni na głos i fortepian, muzykowania domowego, muzykalnych, bogatych rodzin
E Potężna Gromadka: Aleksander Borodin, Modest Musorgski, Milij Bałakiriew, Cezar Cui, Nikołaj Rimski-Korsakow
F Oskar Kolberg, "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce", różnorodne elementy kultury ludowej
81 4 81