Odpowiedzi

2010-04-14T16:17:28+02:00
Naj ważniejszą role pełni część środkowa czyli soczewka
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:26:38+02:00
Na układ wzrokowy składają się:

- gałka oczna, która odbiera wrażenia wzrokowe,
- drogi wzrokowe, które stanowią część przewodzącą,
- korowe ośrodki wzrokowe, dzięki którym uświadamiamy sobie obraz i skąd przewodzone są impulsy do innych ośrodków centralnego układu nerwowego.
Abyśmy mogli odbierać prawidłowe wrażenia wzrokowe musi zajść złożony proces fizyczno-psychiczny, który uwarunkowany jest sprawnością wyżej wymienionych części układu wzrokowego. Jeżeli, nawet tylko w jednym etapie procesu widzenia zachodzą jakieś nieprawidłowości wtedy występują zaburzenia widzenia, łącznie ze ślepotą. Tak więc, np. przy zdrowej gałce ocznej, prawidłowym nerwie wzrokowym a uszkodzonej korze wzrokowej - mamy do czynienia z tzw. "ślepotą korową".
Widzenie jest złożonym procesem fizyczno-psychicznym, który składa się z pięciu etapów:
- wysłania promieniowania sterowniczego do obiektu zainteresowania znajdującego się w otoczeniu obserwatora,
- przyjęcia odbitej od obiektu zainteresowania części promieniowania sterowniczego wzmocnionego na zasadzie superpozycji promieniowaniem zewnętrznym odbijanym od tegoż obiektu zainteresowania,
- wychwycenia przez światłoczułe receptory (czujniki) bodźców optycznych dołka centralnego, jego przetworzenie na elektryczne impulsy, nadające się do przewodzenia włóknami nerwowymi do odpowiedniej części mózgu,
- odtworzenie / utworzenie w mózgu obrazu dokładnego obiektu zainteresowania,
-przemieszczenie płaszczyzny ostrego widzenia pola widzenia do płaszczyzny ostrego widzenia obrazu obiektu zainteresowania i dopasowanie obrazu panoramicznego pola widzenia do obrazu dokładnego widzenia (to w tym momencie następuje odwrócenie o 180 obrazu panoramicznego odebranego na siatkówce oka i dopasowaniu skali tego obrazu do obrazu obiektu zainteresowania, który jest obrazem prostym pomniejszonym).
To ten i tak utworzony w korze wzrokowej mózgu obraz (pomijając fakt, że pochodzi od pary oczu), jaki widzimy przed sobą jest w polu naszego widzenia bo nim jest (jeśli cokolwiek widzimy) i nie ma fizycznej możliwości rozdzielenia tych dwóch obrazów (dokładnego i panoramicznego), mimo że scharakteryzowane są nieidentycznymi parametrami.