W każdym zadaniu mogą być zarówno zadania prawdziwe jak i fałszywe. Twoim zadaniem jest ocenić prawdziwość każdego z zapisanych zadań. Powodzenia!

1.Metoda równań równoważnych:
a) po pomnożeniu obu stron równania 2x+3/5 5 =2 przez 5 otrzymamy 2x+3=10 (prawda czy fałsz)
b)po dodaniu do obu stron równania 4x-8=20 liczby 8 otrzymamy 4x-8=28(prawda czy fałsz)
c)po odjęciu od obu od obu stron równania 4x=x+3 wyrazu x otrzymamy 4x=3(prawda czy fałsz)
d)po podzieleniu obu stron równania 4(x+3)=20 przez 4 otrzymamy x+3=5(prawda czy fałsz)
2. Równanie tożsamościowe, równanie sprzeczne:
a) jeśli przy rozwiązywaniu równania otrzymamy równość 0=0, to znaczy, ze jest to równanie sprzeczne(prawda czy fałsz)
b)równanie tożsamościowe nie posiada rozwiązania (prawda czy fałsz)
c)jeśli przy rozwiązywaniu równania otrzymamy równość 0=7, to znaczy, że równanie nie posiada rozwiązania(prawda czy fałsz)
d) równanie sprzeczne nie posiada rozwiązania(prawda czy fałsz)
3. Sprzeczność, tożsamość:
a)nierówność 6x+3<6x spełnia każda liczba(prawda czy fałsz)
b)równania 2x=x+x nie spełnia żadna liczba (prawda czy fałsz)
c)nierówność 6x - 3<6x spełnia każda liczba(prawda czy fałsz)
d)równania 3x+1=x+2x nie spełnia żadna liczba(prawda czy fałsz)
4.Równania:
a) każdą liczbę spełniającą dane równanie nazywamy pierwiastkiem równania(prawda czy fałsz)
b)każda ze stron równania jest wyrażeniem algebraicznym(prawda czy fałsz)
c)rozwiązaniem równania jest liczba spełniająca to równanie(prawda czy fałsz)
d)litera x w równaniu 5x+7=6x-8 jest niewiadomą(prawda czy fałsz)
5.Równania, równania równoważne:
a)liczba 2 jest pierwiastkiem równania 3x+1=6x(prawda czy fałsz)
b) równania, które mają ten sam zbiór rozwiązań, nazywamy równaniami równoważnymi(prawda czy fałsz)
c) w równaniu można przenieść wyraz na drugą stronę, zmieniając jego znak na przeciwny(prawda czy fałsz)
d)równania 3x+2=5 i x+4=5 są równoważne(prawda czy fałsz)
6.Rozwiązanie nierówności;
a)najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność x ≥ - 3 to (- 3)(prawda czy fałsz)
b)największa liczba całkowita niespełniająca nierówności x ≥ -4 to (-5)(prawda czy fałsz)
c) największa liczba całkowita niespełniająca nierówności x >-5 to( -5)(prawda czy fałsz)
d) najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność x>-4 to (-4)(prawda czy fałsz)
7.Nierówności:
a)zwrot nierówności przeciwny do < to > a do ≤ to ≥ (prawda czy fałsz)
b)nierówność otrzymamy wstawiając między dwa wyrażenia algebraiczne jeden ze znaków: <,>, ≤, ≥ (prawda czy fałsz)
c)mnożąc obie strony nierówności przez liczbę ujemną, zmieniamy zwrot tej nierówności na przeciwny(prawda czy fałsz)
d) każdą liczbę spełniającą daną nierówność nazywamy rozwiązaniem tej nierówności(prawda czy fałsz)

/- kreska ułamkowa

Proszę o jak najszybsze przysyłanie odpowiedzi potrzebne mi jest to na jutro. Dziękuję. Pozdrawiam!

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:21:06+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:32:28+02:00
1.a.fałsz
b.fałsz
c.fałsz
d.prawda
2.a. fałsz
b.prawda
c.prawda
d.prawda
3.a.fałsz
b.fałsz
c.prawda
d.prawda
4.a.fałsz
b.prawda
c.prawda
d.prawda
5.a.prawda
b.?
c.prawda
d.fałsz
6.a.prawda
b.prawda
c.prawda
d.fałsz
7.a. prawda
b.prawda
c.prawda
d.prawda

Jeśli popełniłam jakiś błąd to przepraszam.
3 2 3