Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:34:54+02:00
A) 4Cu + O₂ --> 2Cu₂O
b) 4Al + 3O₂--> 2Al₂O₃
c) 3H₂ + N₂ --> 2NH₃
d) 2K + Cl₂ --> 2KCl
e) 2CuO + C --> 2Cu + CO₂
f) H₂ + Cl₂ --> 2HCl
g) 2N₂O --> 2N₂ + O₂
h) CH₄ + 2O₂ --> CO₂ + 2H₂O
i) 2Pb + O₂ --> 2PbO
j) N₂O₃ + H₂O --> 2HNO₂
k) Fe₂O₃ + 3H₂ --> 2Fe + 3H₂O
l) 2SO₂ + O₂ --> 2SO₃
ł) 4NH₃ + 3O₂ --> 2N₂ + 6H₂O
m) 2CO + O₂ --> 2CO₂
n) 2Cu₂O + C --> 4Cu + CO₂
o) 2Na + Cl₂ --> 2NaCl
p) 2Fe + 3Cl₂ --> 2FeCl₃
r) P₄ + 5O₂ -->P₄O₁₀
1 5 1
2010-04-14T16:58:09+02:00
Załącznik 1

a)
4Cu+O₂ → 2Cu₂O

b)
4Al+3O₂ → 2Al₂O₃

c)
3H₂+N₂ → 2NH₃

d)
2K+Cl₂ → 2KCl

e)
2CuO+C → 2Cu+CO₂

f)
H₂+Cl₂ → 2HCl

g)
2N₂O → 2N₂+O₂

h)
CH₄+2O₂ → CO₂+2H₂O

i)
2Pb+O₂ → 2PbO


załącznik 2

j)
N₂O₃+H₂O → 2HNO₂

k)
Fe₂O₃+3H₂O → 2Fe+3H₂O

l)
2SO₂+O₂ → 2SO₃

ł)
4NH₃+3O₂ → 2N₂+6H₂O

m)
2CO+O₂ → 2CO₂

n)
2Cu₂O+C → 4Cu+CO₂

o)
2Na+Cl₂ → 2NaCl

p)
2Fe+3Cl₂ → 2FeCl₃

r)
P₄+5O₂ → P₄O₁₀
1 5 1
2010-04-14T16:59:10+02:00
Załącznik 1
a) 4Cu+O₂ → 2Cu₂O
b) 4Al+3O₂ → 2Al₂O₃
c) 3H₂+N₂ → 2NH₃
d) 2K+Cl₂ → 2KCl
e) 2CuO+C → 2Cu+CO₂
f) H₂+Cl₂ → 2HCl
g) 2N₂O → 2N₂+O₂
h) CH₄+2O₂ → CO₂+2H₂O
i) 2Pb+O₂ → 2PbO

załącznik 2
j) N₂O₃+H₂O → 2HNO₂
k) Fe₂O₃+3H₂O → 2Fe+3H₂O
l) 2SO₂+O₂ → 2SO₃
ł) 4NH₃+3O₂ → 2N₂+6H₂O
m) 2CO+O₂ → 2CO₂
n) 2Cu₂O+C → 4Cu+CO₂
o) 2Na+Cl₂ → 2NaCl
p) 2Fe+3Cl₂ → 2FeCl₃
r) P₄+5O₂ → P₄O₁₀