Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:23:48+02:00
|AB| = 10 cm |BC| = 4cm
|DE| ÷ |EC| = 1:4
1+4 = 5
Proporcja:
5-10 cm
1-x cm
x= 2cm
4 × 2 = 8cm
|DE| = 2cm |EC| = 8cm

Długości boków |EB| i |AE|

|EB|²=8²+4²
|EB|²=64+16
|EB|²=80
|EB|=√80

|AE|²=4²+2²
|AE|²=16+4
|AE|²=20
|AE|=√20

Trójkąt ABE jest prostokątny. Wynika to z następującego twierdzenia Pitagorasa:
√20²+√80²=10²
20+80=100
100=100
Co oznacza, ze trójkąt jest prostokątny.
7 5 7