Rów melioracyjny w przekroju poprzecznym jest trapezem o podstawach 80 cm i 150 cm. Głębokość rowu wynosi 120 cm, a jego długość 600 m. Rów wypełniono całkowicie wodą. Ile m^3 wody zmieściło się w rowie?

Proszę o szybkie napisanie rozwiązania do tego zadania.Nie chodzi mi o sam wyniki tylko sposób w jaki to zadanie zostało rozwiązane.

1

Odpowiedzi

2009-04-26T21:59:17+02:00
Pole trapezu= (0,8m+1,5m)*1,2m/2=2,3m*0,6m=1,38m^2
Objętość rowu = objętości graniastosłupa o podstawie trapezu i wysokości 600m
V=1,38*600 m^3
V=828 m^3
1m^3=10^3dm^3=1000dm^3=1000l
V=828 000l