Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T19:07:53+01:00
A) f(x)=3x²+2x-1
3x²+2x-1=0
a=3, b=2, c=-1
delta =2²-4*3*(-1)=4+12=16
x₁=[-2-4]/[2*3]=[-6]/[6]=-1
x₂=[-2+4]/[2*3]=[2]/[6]=1/3
Miejsca zerowe to (-1) i (1/3)
b) f(x)=5x²+10x
5x²+10x=0
5x(x+2)=0
5x=0 /:5, x=0
lub
x+2=0, x=-2
Miejsca zerowe to 0 i (-2)
c) f(x)=1/2x²+12x
1/2x²+12x=0
x(1/2x+12)=0
x=0
lub
1/2x+12=0, 1/2x = -12 /:(1/2), x=-12 : (1/2), x= -12 *2, x=-24
Miejsca zerowe to 0 i (-24)
2009-11-04T19:09:13+01:00
3x²+2x-1 <=> a = 3, b=2, c=-1

delta = b²-4ac = 2²-4*3*(-1) = 4+12 = 16

x1 = -b²-pierwiastek z delty/2a = -2²-4/2*3=4-4/6 =0

x2 = -b²+pierwiastek z delty/2a = -2²+4/2*3=8/6

reszta na przykladzie tego tyle że C w obydwu przykładach bedzie 0


Ziomek wyżej ma źle, podstawił błędnie pod wzór. Ogólnie źle zapisał wzór.
2009-11-04T19:12:14+01:00
A) f(x)=3x²+2x-1
b) f(x)=5x²+10x
c) f(x)=1/2x²+12x

czyli wartosc = 0

a) 0 = 3x² + 2x - 1

Δ=4+12
√Δ=4

x1= (-2-4)/6
x1 = -1

x2 = (-2+4) / 6
x2=1/3


b) 0=5x²+10x

Δ= 100
√Δ=10

x1 = (-10-10)/10
x1 = -2

x2=(-10+10) /10
x2=0

c)
0=1/2x²+12x

Δ= 144-0
√Δ=12

x1 = (-12-12)/1
x1 = -24

x2 = (-12+12)
x2 = 0Pozdrawiam! :)