Zad1.Ponumeruj chronologicznie (1-4) wydarzenia 1989 ,.Napisz jaki jest ich historyczne znaczenie.
-upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej.
-obrady okrągłego stołu w Polsce.
-utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu,na którego czele stanąl Tadeucz Mazowiecki.
-Zwycięstwo Solidarności w wyborach w dniu 4 czerwca

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:46:13+02:00
-obrady okrągłego stołu-nowa przyszłość dal polski
-utworzenie w polsce rżądu niekomunstycznego
-wygrana solidarności 4 czerwca
-upadek muru berlińskiego
14 3 14