Odpowiedzi

2010-04-14T17:16:39+02:00
Nie wiem jakie metody już poznałaś, więc ja proponuje te chyba najprostsze:)
I metal + kwas -> sól + wodór
II tlenek metalu + kwas -> sól + woda
III wodorotlenek + kwas -> sól + woda

a) 2K + 2HBr -> 2KBr + H₂
K₂O + 2HBr -> 2KBr + H₂O
KOH + HBr -> KBr + H₂O
b) Ba + H₂S -> BaS + H₂
BaO + H₂S -> BaS + H₂O
Ba(OH)₂ + H₂S -> BaS + 2H₂O
c) Ca + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂
CaO + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂O
Ca(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
d) 2Na + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂
Na₂O + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O
2NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + 2H₂O
e) 6Li+ 2H₃PO₄ -> 2Li₃PO₄ + 3H₂
3Li₂O + 2H₃PO₄ -> 2Li₃PO₄ + 3H₂O
3LiOH + H₃PO₄ -> Li₃PO₄ + 3H₂O

Powinno być dobrze:)
1 2 1