Potrzebuje zadanie na teraz, koniecznie Proszę o rozwiązanie tych dwóch zadań bo nie moge se z nimi poradzić.

Zadanie 10.
a) Suma dwóch liczb wynosi 216 a ich różnica 40. Co to za liczby?

b) Suma dwóch liczb równa się 180, a iloraz większej przez mniejszą wynosi 5. Jakie to liczby?

Zadanie 11
Janek, Tomek i Kasia zbierają modele samochodów. Tomek ma trzy razy więcej modeli niż Janek, A Kasia ma o 16 modeli więcej niż Tomek. Razem mają 303 modele. Ile modeli ma każdy z nich?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:32:20+02:00
A )Dane:
x- pierwsza liczba
y - druga liczba
x+y=216 (z przodu klamra łącząca oba równania)
x-y=40
podkreśl
2x=256/:2
x=128

216-128=88
x - 128
y - 88

b) nie wiem

x- modele Janka
3x - modele tomka
3x + 16 - modele kasi

x + 3x+3x+16=303
7x=303-16
7x=287/:7
x=41 - samochody janka
3 * 41= 123 samochody tomka
123+16=139 samochody kasi