Odpowiedzi

2010-04-14T16:27:57+02:00
Dziecię! Ile czaru zawiera to słówko! Dziecię - to odblask nieba, raju straconego, a tak upragnionego! Dziecię - zawiązek człowieka!

Szczęśliwi rodzice, których Bóg dziecięciem obdarzył. Bóg ich powołuje do współpracownictwa ze sobą. On Wszechmocny stworzył dziecię, oni - rodzice mają z tego dziecięcia wychować człowieka. Co za wzniosłe, piękne zadanie!

Ojcze! Matko! Zaczęliście spełniać obowiązek dając dziecię Wasze obmyć w Chrzcie Świętym, przyjąć je na łono Świętego Kościoła, Radość serca Wasze przejmuje w tym dniu, tak ważnym.

Niech Wam dziecię Wasze przez całe życie tylko świętą radość sprawia. Niech rośnie zdrowo i szczęśliwie, i za przykładem swych zacnych rodziców zostanie dzielnym człowiekiem.

Zdrowie rodziców małego chrześcijanina! Niech żyją!
1 1 1