Pewna firma komputerowa produkuje dwa typy komputerów. Koszt części
potrzebnych do złożenia komputera I rodzaju wynosi 1500 zł, a II rodzaju 2000 zł.
Firma zyskuje na każdym sprzedanym komputerze I typu 600 zł, a II typu 400 zł.
Tygodniowo firma przeznacza na potrzebne materiały co najwyżej 32500 zł, a
sprzedaje co najwyżej 20 komputerów. Ile komputerów każdego rodzaju powinna
firma produkować tygodniowo, aby zysk jej był jak największy? Jaki to będzie zysk?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:41:02+02:00
1500x+2000y ≤ |:500
3x+4y≤65
3x+4(20-x)≤65
3x-4x+80≤65
15≤x

400x+600y=400x+600(20-x)=12000-200x

12000-200*15=9600

odp zysk wynosi 9600zł.