Odpowiedzi

2010-04-14T16:33:18+02:00
Dzięki temu wydarzeniu zyskaliśmy więź z Bogiem od tego momentu z całą świadomością możemy jako naród na Nim polegać i od tej chwili nasz naród uwolnił się z pogaństwa.
12 2 12
2010-04-14T16:33:20+02:00
Jak wiadomo, stało się to w roku 966 i miało związek z wcześniejszym nieco małżeństwem Mieszka z chrześcijańską księżniczką czeską Dobrawką, córką władcy Czech Bolesława Srogiego.Chrzest Polski w X wieku był niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego. Ponieważ jednoczący się dopiero kraj z ziem o różnorakich tradycjach, nie mógł pominąć tak ważnego czynnika oddziaływania ideologicznego na społeczeństwo, jakim jest jedna wiara i jedna organizacja kultowa. Natomiast pogaństwo słowiańskie nie było religią odpowiadającą tym wymaganiom. Do przyjęcia chrztu skłoniły Mieszka także względy zewnętrzno polityczne, które wynikały z rozrastającego się terytorialnie państwa polskiego, które zaczęło się już bezpośrednio stykać z chrześcijańskim Zachodem i musiało jakoś z nim obcować. Najbardziej korzystnym krokiem w tym momencie było przyjęcie chrztu, który w ten sposób uprzedzał potencjalny późniejszy nacisk ze strony niemieckich sąsiadów.
Tak, więc decyzja Mieszka o przyjęciu chrztu, co pozwoliło na późniejszą chrystianizacje całego państwa, była niewątpliwie słuszna i przyniosła Polsce wiele korzyści i uchroniła go od przymusowej chrystianizacji ze strony sąsiedniego państwa niemieckiego.

chyba dobrze... :)
18 3 18
2010-04-14T17:02:12+02:00
Chrześcijanie mogli wyznawać jawnie swoją religię, nie musieli bać się prześladowań
powstały chrześcijaskie kościoły
9 3 9