1.Opisz równania Reakcji chemicznych według podanego przykładu .

Link do strony: http://i43.tinypic.com/10rvgud.jpg

2.Oblicz Wartości Indeksów stechiometrycznych x,y,z w równaniach reakcji chemicznych.

Link do strony: http://i42.tinypic.com/xd7bz5.jpg

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:53:58+02:00
W 1 to co dokładnie masz na myśli pisząc "opisz równania reakcji"?
Czy chodzi o to że np. magnez + woda daje tlenek magnezu + wodór? Napisz jaśniej to postaram się rozwiązać:)
Natomiast 2:
a) x=4 y=10
b) x=2 y=6
c) x=3 y=4
d) x=1 y=3
e) x=5 y=12 z=2
f) x=4 y=10 z=3
g)x=1 y=4 z=2
przy ustalaniu x, y, z, zasada jest prosta: zawsze lewa strona równania musi się równać z prawą:)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:09:09+02:00
1.
a) Jeden atom magnezu reaguje z jedną cząsteczką wody dając jedną cząsteczkę tlenku magnezu i jedną cząsteczkę wodoru

b) Dwie cząsteczki azotu reagują z jedną cząsteczką tlenu dając dwie cząsteczki tlenku sodu

c) Dwa atomy potasu reagują z jedną cząsteczką bromu dając dwie cząsteczki bromku potasu

d) Dwie cząsteczki tlenku żelaza (III) reagują z trzema atomami węgla dając cztery atomy żelaza i trzy cząsteczki tlenku węgla (IV)

e) Jedna cząsteczka tlenku żelaza (III) reaguje z jedną cząsteczką wodoru dając dwie cząsteczki tlenku żelaza (II) i jedną cząsteczkę wody

f) Dziesięć atomów glinu reaguje z trzema cząsteczkami tlenku bizmutu (V) dając pięć cząsteczek tlenku glinu i sześć atomów bizmutu

2.
a) P₄ + 5O₂ --> P₄O₁₀
4 = x
10 = y

b) 2 C₂H₆ +5O₂ --> 4CO + 6H₂O
2x = 2
x = 1
2y = 12
y = 6

c) Pb₃O₄ + 4H₂ --> 3Pb + 4H₂O
x = 3
y = 4

d) 2CrO₃ + 3C --> 2Cr + 3CO₂
2x = 2
x = 1
2y = 6
y = 3

e) C₅H₁₂ + 8O₂ --> 5CO₂ + 6H₂O
x = 5
y = 12
16 = 5z + 6
10 = 5z
2 = z

f) P₄O₁₀ + 6H₂O --> 4H₃PO₄
x = 4
y + 6 = 16
y = 16 - 6
y = 10

g) CH₄ + 2O₂ --> CO₂ + 2H₂O
x = 1
y = 2z
4 = 2*2
4=4
y = 4
z = 2
3 3 3