Opis wydarzenia - wypadek w domu.
Czyli opis jak np. złamałem nogę czy zwichnąłem kostkę.
Nie musi być bardzo dużo, dosłownie kilka zdań.

Ma być to odpowiedz na pytanie
How did (it) happen?
Więc odp powinna być chyba w Past Simple.

3

Odpowiedzi

2010-04-14T16:44:05+02:00
Once I helped my mother bake a cake. I really enjoy pies so I could not wait to finish baking ... When the dough was ready for insertion into the oven włożyłyśmy it there and waited patiently .. Half past the insert was very hungry! So I checked whether the cake is ready to eat .. AND IT WAS A MISTAKE! Scalded my hand .. Very hurt .. Next time I will not be reckless!

tłumaczenie

Pewnego razu pomagałam mamie piec placek . Bardzo lubię placki dlatego nie mogłam się doczekać aż skończymy pieczenie... Gdy ciasto było gotowe do wstawienia do piekarnika włożyłyśmy je tam i czekałyśmy cierpliwie.. Half past po wstawieniu byłam bardzo głodna ! Więc sprawdziłam czy placek jest gotowy do spożycia.. I TO BYŁ BŁĄD ! Oparzyłam się w rękę.. Bardzo bolało .. Następnym razem nie będę nierozważna !
2010-04-14T16:44:36+02:00
Yesterday at home I had a painful fall broke a leg and broke his leg mother called an ambulance because I could not move. The pain was so strong that it flew me to tears. Doctors said it was nothing serious but that I believe for a second time. Now for my ignorance I have plaster on the hand and leg as a mischance
po polsku . :
Wczoraj w domu miałem bolesny upadek złamałem sobie noge i połamałem nogę Mama wezwała pogotowie bo ruszyć sie nie mogłem . Ból był tak mocny ,że łzy mi poleciały . Lekarze powiedzieli ,że to nic poważnego ale ,że mam na drugi raz uważac . teraz przez swoją nieuwagę mam gips na rece i nodze co za pech
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:47:38+02:00
Do you know what I did week ago? I've broken my leg. I fell on stairs.I was in the hospital three days ago.The doctor manipulated break bone and put on my leg plaster.My leg is paining all the time.