Oblicz:
a)2% liczy 140, 5% liczby 80, 12% liczby 300, 23% liczby 200
b) 35% liczby 600, 40% liczby 240, 45% liczby 120, 52% liczby 250
c) 62% liczby 350, 65% liczby 1200, 76% liczby 800, 80% liczby 80
d)85% liczby 1500, 90% liczby 640, 150% liczby 500, 350% liczby 300

Dziękss za odp. i prosze o szybkie odp. ; DD

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:43:25+02:00
A) 140*0,02=5,6 80*0,05=4 300*0,12=36 200*0,23=46
b)600*0,35=210 240*0,4=96 120*0,45=54 250*0,52=130
c)350*0,62=217 1200*0,65=780 800*0,76=608 80*0,8=64
d)150*0,85=127,5 640*0,9=576 500*1,5=750 300*3,5=1050
nie ma za co
2010-04-14T16:47:06+02:00
A) 2% liczby 140 = 2,8
5% liczby 80 = 4
12% liczby 300 = 36
23% liczby 200 = 46

b) 35% liczby 600 = 210
40% liczby 240 = 96
45% liczby 120 = 54
52% liczby 250 = 130

c) 62% liczby 350 = 217
65% liczby 1200 = 780
76% liczby 800 = 608
80% liczby 80 = 64

d) 85% liczby 1500 = 1275
90% liczby 640 = 576
150% liczby 500 = 750
350% liczby 300 = 1050
1 5 1