Zad 1
W klasie jest 32 uczniów. Sześciu uczniów jest nieobecnych. Jaką częścią wszystkich uczniów są uczniowie nieobecni, a jaką uczniowie obecni?

zad 2
W klasie jest 30 uczniów. do drużyny harcerskiej zapisało się 3/5 wszystkich uzniów.Ile uczniów nienależy do drużyny harcerskiej?


PILNE

1

Odpowiedzi

2009-11-04T19:20:07+01:00
ZAD1 32----100%
6-----X%
X=18,75%-UCZNIOWIE NIEOBECNI
ZAD2 3/5×30=18 uczniowie należący do drużyny harcerskiej
30-18=12
odp do drużyny harcerskiej nie należy 12 uczniów
1 1 1