Proszę o wyniki wraz z obliczeniami.

1. Zamień na metry ²:
4cm² =
10cm²=
¹/₁₀₀cm² =
½cm² =
200cm² =

2. Zamień na cm²
2m²=
20m²=
¾m²=
⁵/₂m²=
¹/₂m²

3. Zamień na m³
4cm³=
3cm³=
10cm³=
²/₁₀₀ cm³=
½cm³=

4. Zamień na cm³
1m³=
2m³=
½m³=
100m³=
¼m³=

5.Zamień na g/cm³
2700kg/m³=
1000kg/m³=
800kg/m³=
50kg/m³=


6. Zamień na kg/m³
½g/cm³=
1g/cm³=
¾g/cm³=
20g/cm³=

7. Ile to jest paskali ? (at-atmosfera)
a) 2at =
b)3at =
c)½at =

8. Co to jest bar? Ile to atmosfer i pascali ?

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:48:46+02:00
1.
a)0,0002 m²
b)0,001 m²
c)0,000001 m²
d)0,00005 m²
e)0,02 m²

2.
a)20000 cm²
b)200000 cm²
c)7500 cm²
d)55000 cm²
e)5000 cm²

3.
a)0,000004 m³
b)0,000003 m³
c)0,000010 m³
d)0,00000002 m³
e)0,0000005 m³

4.
a)1000000 cm³
b)2000000 cm³
c)500000 cm³
d)100000000 cm³
e)250000 cm³

5.
a) 2,7 g/cm³
b) 1 g/cm³
c) 0,8 g/cm³
d) 0,05 g/cm³

6.
a) 500 kg/m³
b) 1000 kg/m³
c) 750 kg/m³
d) 20000 kg/m³

7.
a)202650 Pa
b)303975 Pa
c)50662,5 Pa

8. Bar jest to jednostka w układzie SI. Służy ona do określania ciśnienia. 1Bar to 100000pascali (Pa) oraz 0,986923266716013 atmosfery (atm)
1 3 1
2010-04-14T16:50:13+02:00
1. Zamień na metry ²: (1 cm² = 1cm * 1cm = 0,01m * 0,01m= 0,0001m²)
4cm² =0,0004 m²
10cm²=0,001 m²
¹/₁₀₀cm² =0,000001 m²
½cm² =0,00005 m²
200cm² =0,02 m²

2. Zamień na cm² (m²=m*m=100cm*100cm=10000cm²)
2m²=20000 cm²
20m²=200000 cm²
¾m²=7500 cm²
⁵/₂m²=25000 cm²
¹/₂m²=5000 cm²

3. Zamień na m³
4cm³=0,000004 m³
3cm³=0,000003 m³
10cm³=0,00001 m³
²/₁₀₀ cm³=0,00000002 m³
½cm³=0,0000005 m³

4. Zamień na cm³
1m³=1000000 cm³
2m³=2000000 cm³
½m³=500000 cm³
100m³=100000000 cm³
¼m³=250000 cm³

5.Zamień na g/cm³ (1m³=100000cm³ || 1kg=1000g)
2700kg/m³= 2700/10 ³ g/cm³ = 2,7 g/cm³
1000kg/m³= 1 g/cm³
800kg/m³= 0,8 g/cm³
50kg/m³= 0,05 g/cm³


6. Zamień na kg/m³ (1cm³=0,000001m³ || 1g=0,0001kg)
½g/cm³= 500 kg/m³
1g/cm³=1000 kg/m³
¾g/cm³=750 kg/m³
20g/cm³=2000 kg/m³

7. Ile to jest paskali ? (at-atmosfera) (1at=1,019716*10⁻⁵ Pa)
a) 2at = 2,039432 *10⁻⁵ at
b)3at = 3,059148 *10⁻⁵ at
c)½at = 0,509858 *10⁻⁵ at

Nie wiedziałem o jaka atmosferę ci chodzi.. fizyczną czy techniczna przyjąłem ze o techniczna skoro skrót miałeś at a nie atm.

8. Co to jest bar? Ile to atmosfer i pascali ?
Bar – jednostka miary ciśnienia, pochodzi od greckiego βάρος, oznaczającego ciężar.
= 105 Pa
= 1,0197 at