Zad.1 Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) 6(x-2)+5(x-3) =
b) 6(2y-3)-8(-4y+2)-3(7y-1) =

Zad.2 Odczytaj wyrażenia x(k+7):

Zad.3 Oblicz wartości wyrażenia: 2a-3b-ab dla a=2 i b=3

Zad.4 W obu sumach algebraicznych wyłącz przed nawias czynniki tak, aby otrzymać w nawiasach to samo wyrażenie 1,5x² -4,5xy +3x ; xy - 3y² +2y.

Proszę bardzo potrzebuje jeszcze na dzisiaj :)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:41:44+02:00
1.
a)6(x-2)+5(x-3)=6x-12+5x-15=11x-27
b) 6(2y-3)-8(-4y+2)-3(7y-1)=12y - 18 +32y-16-21y+3=23y-31
3.2a-3b-ab=2*2-3*3-2*3=4-9-6=-11
14 3 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:41:52+02:00
Zad.1 Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) 6(x-2)+5(x-3) =
b) 6(2y-3)-8(-4y+2)-3(7y-1) =

a) 6x-12+5x-15=11x-27
b)12y-18+32y-16-21y+3=23y-31

Zad.2 Odczytaj wyrażenia x(k+7):

iloczyn liczby x i sumy liczb k i 7. :)

Zad.3 Oblicz wartości wyrażenia: 2a-3b-ab dla a=2 i b=3

2*2-3*3-2*3=4-9-6=-11

Zad.4 W obu sumach algebraicznych wyłącz przed nawias czynniki tak, aby otrzymać w nawiasach to samo wyrażenie 1,5x² -4,5xy +3x ; xy - 3y² +2y.

1,5x(x-3y+2);y(x-3y+2)
2 5 2