Odpowiedzi

2010-04-14T17:36:23+02:00
Metaplan- ujemny przyrost naturalny w europie

1. sformułuj ten problem:..............w Europie maleje liczba ludności (niski przyrost naturalny)
2.jak jest (teraz ).............niski wskaźnik liczby urodzeń -> rodzi się mniej dzieci niż kiedyś, więc stosunkowo maleje liczba ludności w Europie, model rodziny 2+1 lub 2+0 jest niewystarczający, ludzi "nie stać" na dzieci
3.jak powinno być??.....zachowana struktura urodzeń, model rodziny 2+2 lub 2+3, polityka państwa pomaga młodym małżeństwom w zakładaniu rodziny

PropozycjE rozwiązania tego problemu: .....
-kredyty dla młodych małżeństw
-zapewnienie kobietom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim
-żłobki i przedszkola
-zapewnienie opieki socjalnej parom wielodzietnym
-pomoc socjalna młodym rodzicom
:)
1 1 1