!!!BARDZO PILNE!!!
1.Oblicz wartość siły z jaką odpychają się dwa ciała mające ładunki tego samego znaku, każdy o wartości 2mC, z odległości 2mm.
2.Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się z siła o wartości 3N.
a) Jaka będzie wartość siły przyciągania, gdy wartość ładunków wzrośnie 4 krotnie?
b) Jaka będzie wartość siły gdy odległość między ładunkami zwiększymy 2 krotnie ?
3.Oblicz siłę, z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki o wartości 1MC, umieszczone w odległości 3cm. Oblicz jaka powinna być maa tego ciała, aby siła grawitacji miała tę samą wartość co siła elektrostatyczna?

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:51:40+02:00
1.Oblicz wartość siły z jaką odpychają się dwa ciała mające ładunki tego samego znaku, każdy o wartości 2mC, z odległości 2mm.

F= (9000000000 * 0,002 * 0,002) / (0,002 * 0,002) = 36000 / 0,000004 = 9000000000 czyli 9 x 10 do potegi 9 Niutonów

2.Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się z siła o wartości 3N.

a) Jaka będzie wartość siły przyciągania, gdy wartość ładunków wzrośnie 4 krotnie?

F = Q1 Q2 / R*R
gdy wartość ładunków wzrośnie 4 krotnie to siła też wzrośnie 4 krotnie bi jest proporcjonalna do ładunków czyli 3 * 4 = 12, będzie wynosiła 12N

b) Jaka będzie wartość siły gdy odległość między ładunkami zwiększymy 2 krotnie ?

Stosunek siły do odległości jest odwrotnie proporcjonalny więc zmaleje 2 razy do potęgi drugiej czyli 4 razy. Będzie więc wynosić 3/4 Niutona.

3.Oblicz siłę, z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki o wartości 1MC, umieszczone w odległości 3cm. Oblicz jaka powinna być maa tego ciała, aby siła grawitacji miała tę samą wartość co siła elektrostatyczna?

F= (9000000000* 1000000* 1000000) / 0,03 * 0,03 = 1 razy 10 do potęgi 25 Niutonów

jak coś jest nie jasne to pisz na prywatną:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:02:50+02:00
1.Oblicz wartość siły z jaką odpychają się dwa ciała mające ładunki tego samego znaku, każdy o wartości 2mC, z odległości 2mm.
q=2mC=0,002C
r=2mm=0,002m
F=k*q²/r²
F=9*10⁹ Nm²/C² *(0,002C)²/(0,002m)²
F=9*10⁹ Nm²/C² *(0,000004C²)/(0,000004m²)
F=9*10⁹ N

2.Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się z siła o wartości 3N.
a) Jaka będzie wartość siły przyciągania, gdy wartość ładunków wzrośnie 4 krotnie?
F=jeśli każdy wzrośnie 4rokrotnie to :
F=16*3N.=48N
b) Jaka będzie wartość siły gdy odległość między ładunkami zwiększymy 2 krotnie ?
F=3/4 N.
3.Oblicz siłę, z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki o wartości 1MC, umieszczone w odległości 3cm. Oblicz jaka powinna być maa tego ciała, aby siła grawitacji miała tę samą wartość co siła elektrostatyczna?
q=1MC
r=3cm=0,03m
F=k*q²/r²
F=9*10⁹ Nm²/C² *(1*10⁶C)²/(0,03m)²
F=9*10⁹ Nm²/C² *(10¹²C²)/(0,0009m²)
F=9*10²¹/0,0009 N
F=10²¹/0,0001 N
F=10²⁵ N
Fg=F
Fg=GMz*m/r²
m=Fgr²/GMz
m=Fr²/GMz
m=[10²⁵ N(6373km)²]/[6,673*10⁻¹¹ m³/kg*s² *5,97*10²⁴ kg]
m≈[10²⁵ N*40,6*10⁶km²]/[40*10¹³ m³/*s² ]
m≈[ N*40,6*10³¹*10⁶m²]/[40*10¹³ m³/*s² ]
m≈[ 10³¹*10⁶kg ]/[10¹³ ]
m≈ 10²⁴kg