Odpowiedzi

2009-11-04T19:24:44+01:00
Pytanie retoryczne- pytanie na które odpowiedz jest oczywista
Anafora- powtórzenie tego samego zwrotu lub słowa na początku wypowiedzi, zwrotki.
Wykrzyknienie- wyraz lub zdanie wykrzyknikowe, często urywane, wtrącane w tok wypowiedzi.
Apostrofa- bezpośredni zwrot do osoby najczęściej do Boga.
Powtórzenie- polega na wielokrotnym powtórzeniu wyrazu, zespołu wyrazów, wersu lub zwrotek.
fonetyczne- szyk wyrazów tak aby tworzyły one przyjemną, dźwięczną całość.
Tropy stylistyczne- łączenie poszczególnych wyrazów w większe całostki na poziomie wyrażenia. służą one do wyodrębnienia kontrastu
słownikowe- np archaizmy, neologizmy, zgrubienia, wulgaryzmy
składniowe- np epifora, anafora, wykrzyknienie.
2 4 2