Odpowiedzi

2010-04-14T16:41:52+02:00
1.Udowodnij, że człowiek jest istotą społeczną.

Człowiek jest istotą społeczną. Jego osobowość jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie, ale w swej zasadniczej części ukształtowana przez niego samego oraz w znacznej mierze przez wpływy środowiska. Jednostka żyjąca poza społeczeństwem, pozbawiona kontaktu z innymi ludźmi, może utracić swoje człowieczeństwo.
Czynniki warunkujące życie społeczne:
-uwarunkowanie biologiczne (wyprostowana sylwetka, budowa kończyn górnych, rozwinięty mózg, aparat mowy, ciągłość popędu płciowego, długi okres rozwoju człowieka)
-czynniki psychologiczne oraz uwarunkowania geograficzne i demograficzne.
Człowiek staje się członkiem społeczeństwa w trakcie procesu socjalizacji, który polega na nabywaniu umiejętności związanych z życiem społecznym.
7 2 7