Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Czynna polega na podejmowaniu działań, dzięki którym chronione gatunki zwierząt i roślin będą miały odpowiednie warunki do życia i rozwoju (np. wieszanie budek lęgowych dla ptaków, hodowla żubra w Puszczy Białowieskiej)

Bierna to zabezpieczanie chronionego terenu bądź obiektu przed wpływami zewnętrznymi (np. tworzenie ścisłych rezerwatów przyrody, obejmowanie zagrożonych gatunków ochroną)
35 4 35