1) Określ liczbę cząstek elementarnych w atomie jodu o liczbie masowej A=128
2)Określ połozenie w układzie okresowym pierwiastka o konfiguracji K2 L5 M12 N8 O2. Podaj symbol i nazwę tego pierwiastka.

3) Korzystając z tabeli elektroujemności określ rodzaj wiązania chemicznego i narysuj wzory elektronowe cząsteczek CO2 O2 Babr2 H2o

4) Scharakteryzuj rodzaje promieniowania podczas naturalnego rozpadu jąder atomowych.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:51:14+02:00
1) l. neutronów: 128-53=75
l. protonów i neutronów= 53
l. elektr.walencyjnych:7
l.elektr. w rdzeniu:53-7=46

2)Jest to miedź Cu
3) Co2
- -
O=C=O kształt liniowy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
- -

O2

- -
O=O kształt liniowy wiązanie kowalencyjne
- -

BaBr2 wiązanie jonowe
_ _
/_Br/(-)Ba(2+)/_Br/(-) kształt liniowy

H2O
_
H-O_-H kształt trójkątny wiązanie wodorowe

- lub _ to para elektronowa

4) Podczas rozpadu naturalnego jąder mamy promieniowanie:
alfa- strumień jader helu
beta +, beta-
gamma