Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:41:04+02:00
"Drugi Rzym" to Konstantynopol po rozłamie chrześcijaństwa w 1054 roku; siedziba patriarchy, któremu przypadło honorowe pierwszeństwo ("pierwszy wśród równych", w odróżnieniu od papieża, który sprawuje prymat władczy) wśród hierarchów Kościołów prawosławnych. Po upadku Bizancjum i zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 roku Ruś została jedynym krajem, w którym prawosławie było religią panującą. Za "Trzeci Rzym" uznano najpierw Nowogród, a potem Moskwę.

Ideę sformułował w 1453 roku, ale jeszcze przed upadkiem Konstantynopola, uczony mnich Tomasz z Tweru, pod wpływem widzenia. Ujrzał biały kłobuk - nakrycie głowy, do dziś noszą takie mnisi obrządków wschodnich - symbol władzy duchowej. Cesarz Konstantyn wręczył go najpierw biskupowi Rzymu, papieżowi, a gdy papiestwo popadło w herezję, biały kłobuk przejął patriarcha Konstantynopola. Kiedy niewierni zagrozili miastu, przesłał go do Nowogrodu. Kilkadziesiąt lat później świątobliwy starzec Filoteusz z klasztoru w Pskowie z tej idei wywiódł ideologię religijno-państwową Rusi jako trzeciego wcielenia boskiego cesarstwa na ziemi, po Rzymie i Bizancjum, i obrońcy prawdziwego chrześcijaństwa.

W 1547 roku Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara, patriarcha Konstantynopola ogłosił go następnie - tak jak nazywano bizantyńskiego basileusa - "panem chrześcijan prawosławnych całego świata, od Wschodu do Zachodu i oceanu", Ruś przybrała za herb dwugłowego orła (na zdjęciu), prawosławny metropolita moskiewski przyjął tytuł patriarchy (i do dziś nosi biały kłobuk).
1 3 1